PRIVACYVERKLARING.

Kozich Photography, gevestigd aan Sterappel 7 6671 EA Zetten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.kozich.com

Sterappel 7 6671 EA Zetten

+31638788212


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kozich Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

E-mailadres

Foto (in geval van een portretfoto-opdracht)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kozich Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kozich.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kozich Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van de dienst aan u (foto's).

Het afhandelen van de betaling.

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Kozich Photography neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kozich Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia  - 1 jaar

Adres - 1 jaar

Foto's - onbeperkt

Dit doen wij zodat wij u mogelijk in de toekomst op uw verzoek de diensten (foto's) nogmaals (of anders bewerkt) kunnen leveren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Kozich Photography verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kozich Photography kan de gemaakte foto's gebruiken op de website www.kozich.com en social media, zoals Facebook en Instagram. Dit gebeurt alleen indien u ermee heeft ingestemd. Uw naam, adres en e-mailadres worden nooit gedeeld.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kozich Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kozich Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kozich.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Kozich Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kozich Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@kozich.com.
Disclaimer: De foto's op deze website mogen niet worden gebruikt zonder expliciete toestemming van Kozich Photography.


KvK 70651590  -  BTW-ID NL002314809B64 - Privacyverklaring  -  Algemene voorwaarden


Alle foto's op deze website ┬ę Copyright. Vladimir Kozich 2021. 

CONTACT


E-mail: info@vladimirkozich.nl

Telefoon: 06 - 38 78 82 12

KOZICH

PHOTOGRAPHY


"Good photos are like good jokes. If you have to explain it, it just isn't that good."